Camping

 

Ål Camping er ein liten og triveleg campingplass.
Hit kan du koma enten du berre treng ein plass å overnatte eller om du vil bruke nokre dagar eller veker her.
Det er og mogelegheit for å ha campingvogn ståande fast.
Bil/Telt/Campingvogn:

170kr

Straum:

30kr

Sesongavgift campingvogn:

2500kr