Camping

Ål Camping er ein liten og triveleg campingplass.
Hit kan du koma enten du berre treng ein plass å overnatte eller om du vil bruke nokre dagar eller veker her.
Det er og mogelegheit for å ha campingvogn ståande fast.
Bil/Telt/Campingvogn ,  ikkje straum

200kr

Bil / Telt /Campingvogn,  og straum

240kr

Sesongavgift campingvogn,

2800kr + 40 kr pr bruksdøgn